×

Produsele mele

Nu ai adăugat niciun produs în coș.
Continuă cumpărăturile

Conform prevederilor art.13 din Regulamentul UE nr.679/2016, SC Eldi Brutăria SRL, în momentul colectării datelor, mi-a furnizat următoarele informaţii:

1. Datele de contact ale operatorului: telefon: 0265.206268, e-mail: office@eldi.ro.

2. Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor personale: Mali Consulting SRL Tg. Mureş, email „officemaliconsulting@gmail.com”.

3. Scopurile prelucrării:

Utilizarea  adresei de email pentru comunicarea electronică în scopul oferirii serviciilor/produselor solicitate şi transmiterea de comunicări comerciale şi de marketing, cu respectarea prevederilor art.12, alin.2 din Legea nr.506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul comunicaţiilor electronice;

Utilizarea datelor personale (nume/prenume/adresă/CNP/serie CI) pentru emiterea facturilor fiscale electronice sau letrice , a chitanţelor fiscale, a completării şi transmiterii declaraţiilor fiscale către ANAF;

În situaţia în care operatorul intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, conform art.13, alin.3 din Regulament,va furnizeaza, înainte de această prelucrare ulterioară, informaţiile privind scopul secundar, precum şi orice alte informaţii suplimentare relevante.

4. Legalitatea prelucrării: prelucrarea se bazează pe „consimţământul persoanei vizate” şi „îndeplinirea obligaţiei legale a operatorului”, conform art.6, alin.1, lit. a) şi c) din Regulament, însă conform art.8, alin.1 din regulament, oferirea serviciilor informaţionale în mod direct unui copil, în baza consimţământului, este legală doar dacă copilul are cel puţin vârsta de 16 ani.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal: operatorul nu va transmite datele personale colectate altor destinatari sau terţi.

6. Transferul datelor către o ţară terţă (din afara UE şi Elveţia): operatorul nu are intenţia de a transfera datele personale într-o ţară terţă, iar în situaţia în care se impune un astfel de transfer, acesta trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.42-50 din Regulament, persoana vizată fiind informată cu privire la posibilele riscuri pe care astfel de transferuri le pot implica.

7. Perioada de stocare a datelor: conform art.5,alin.1, lit.e) din Regulament, datele colectate vor fi păstrate pentru o perioadă care să nu depăşească perioada necesară îndeplinirii scopurilor”.

8. Drepturile persoanei vizate: sunt drepturile prevăzute de art.12-22 din Regulament (dreptul la informare, la acces, la rectificare, la ştergere, la restricţionare,la portabilitate, la opoziţie), precum şi despre dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară (art.12, alin.4 din Regulament). Pentru exercitarea acestor drepturi se poate folosi adresa de e-mail a operatorului sau cererea se poate depune direct la sediul acestuia.

9.Retragerea consimţământului: în conformitate cu prevederile art.7, alin.3 din Regulament, puteţi în orice moment să vă retrageţi  consimţământul acordat, cu efect doar pe viitor, iar după revocare, profilul dvs.  nu va mai fi prelucrat şi nu veţi mai primi comunicări de marketing.

10. Prelucrarea automată a datelor: vă informăm  că datele cu caracter personal furnizate vor face obiectul unei prelucrări automate necesară pentru activităţi de marketing şi pentru a asigura o comunicare rapidă cu persoana vizată, şi se bazează  pe consimţământul dvs. (art.22,alin.2, lit.c).

11. Necesitatea furnizării datelor: datele cu caracter personal furnizate sunt necesare pentru realizarea „scopurilor prelucrării” prevăzute la pct.3.